KILKA SŁÓW WSTĘPU

Kluczbork leży nad Stobrawą, prawym dopływem Odry, w miejscu, gdzie dawniej rzeka przepływała przez pasmo lasów zwane Przesieką, na starym szlaku solnym, który prowadził z Krakowa do Wrocławia. Pierwsze ślady pobytu człowieka na Ziemi Kluczborskiej pochodzą z epoki kamiennej - ok.1700 lat p.n.e. Miasto założono w XIII wieku.

Kluczbork został założony przez Zakon Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą, którzy zjawili się na Śląsku w 1235 roku. Nawiązując stosunki z księciem Henrykiem II, objęli pod opiekę Szpital św. Elżbiety we Wrocławiu oraz otrzymali zezwolenie na lokację miasta Kluczbork. W akcie założenia z 26 lutego 1253 roku otrzymali prawa rzeszy do miasta, które nazwali Cruceburch, jednak nie udało im się w pełni założyć miasta, dlatego przyjmuje się, że Kluczbork otrzymał prawa miejskie w 1274 r. nadane przez księcia wrocławskiego Henryka IV Probusa.

Kluczbork posiada tradycyjny układ urbanistyczny, tzw. śląski typ rozplanowania, oparty na owalnicowym rozdwojeniu drogi głównej przechodzącej przez śródmieście. Otoczony murami obronnymi miał kształt wrzecionowaty rozciągnięty w kierunku wschód - zachód. Zachowane do dziś, głównie w południowej części miasta, mury zostały wzniesione, prawdopodobnie pod koniec XIV wieku z cegły gotyckiej w układzie tzw. polskim, na podmurówce kamiennej z otoczaków. Opasywały miasto tylko z trzech stron, gdyż od strony północnej znajdowała się drewniana palisada z fosą i naturalne przeszkody jak mokradła i bagna.

Jednymi z najcenniejszych zabytków w Kluczborku są: gotycki kościół p.w. Zbawiciela, XVIII - wieczny ratusz oraz dawny zamek książęcy (obecnie Muzeum im. ks. Jana Dzierżona) wraz z basztą zamkową, przebudowaną w 1907 roku na wieżę ciśnień .

Zdjęcie miejsca nr 1

Rynek w Kluczborku

Zdjęcie miejsca nr 2

Park miejski

Zdjęcie miejsca nr 3

Kamienice na Rynku - iluminacja

Partnerzy projektu

Realizacja projektu „Poznaj historię” w każdym z miast wymaga zaangażowania wielu ludzi: programistów, grafików, autorów tekstów, aktorów, realizatorów dźwięku czy osób koordynujących całe przedsięwzięcie. To dzięki nim powstał te projekt.

Naszą ambicją jest, aby jego zasięg stale się rozszerzał. Dlatego dziękujemy obecnym partnerom i zapraszamy kolejne miasta, instytucje oraz firmy i osoby prywatne do współpracy!


Chcesz zostać naszym Partnerem projektu, pomnika?

Contact

Contact

Jesteś zainteresowany wdrożeniem projektu w swoim mieście? Chcesz więcej wiedzieć? Chcesz poznać szczegóły? Napisz do nas, zadzwoń! Skontaktujemy się z Tobą, umówimy na spotkanie. Przygotujemy dla Ciebie materiały i ofertę.