KILKA SŁÓW WSTĘPU

Lokalna Grupa Działania „Brzeska Wieś Historyczna” powstała w 2006 r. w ramach: „Programu wdrażania podejścia Leader w województwie opolskim” i aktywizowania lokalnych mieszkańców terenów wiejskich.

Założycielami Stowarzyszenia są przedstawiciele sektora publicznego oraz partnerzy społeczni i gospodarczy poszczególnych Gmin.

Lokalna Grupa Działania została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 20 września 2006 r. jako stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna” i do 2014 roku działała na terenie 3 Gmin: Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz (Województwo Opolskie, Powiat Brzeski).

Do 2015 roku działaliśmy na obszarze 3 gmin: Lewin Brzeski, Olszanka i Skarbimierz aktywnie wdrażając Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2008-2015.

W 2015 roku, po przystąpieniu do Stowarzyszenia Gminy Oława i Gminy Grodków, zwiększony został obszar działania, zmianie uległa również nazwa i aktualnie brzmi Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”.

Celem LGD są działania wpływające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, sprawniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawę ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności ekonomicznej przez mieszkańców tych terenów oraz potencjalnych przedsiębiorców, a także aktywizację oraz współpracę lokalnych środowisk.

Prezesem Lokalnej Grupy Działania „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna" jest Pani Ewa Rosińska.

Siedzibą LGD "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna" jest Pałac mieszczący się w miejscowości Krzyżowice w Gminie Olszanka.

Zdjęcie miejsca nr 1

Kościół w Pogorzeli

Zdjęcie miejsca nr 2

Okolice Oławy

Zdjęcie miejsca nr 3

Kościół w Majułowicach