KILKA SŁÓW WSTĘPU

Nauka nie musi być nudna. Wystarczy tylko połączyć przyjemne z pożytecznym. W Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia w Opolu znaleziono złoty środek. Efektem są ciekawe projekty takie jak „H2O dla bio”, a także bogata i atrakcyjna baza edukacyjna dla pracowników szkół i placówek oświatowych.

Nauka powinna być zajęciem, które młodemu człowiekowi kojarzy się z przyjemnością. Co zrobić, aby dziecko z łatwością przyswajało wiedzę i polubiło naukę? Na przykład przygotować miejsca łączące naukę i zabawę. Takie powstały m.in. w Opolu i Niwkach.

Wszystko dzięki projektowi „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO”. To kolejna inicjatywa finansowana ze środków EFRR. Jej głównym celem jest podniesienie świadomości o ochronie bioróżnorodności i kreowanie zachowań proekologicznych.

Wszystkie działania projektowe służą podniesieniu wiedzy z zakresu bioróżnorodności świata wodnego, wzmocnieniu wiedzy o ochronie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wody.

Założeniem projektu jest generowanie przez nauczycieli „efektu kaskady”, czyli przekazywania zdobytej wiedzy i prowadzenie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, które nie brały udziału w projekcie.

Warsztaty dla uczniów i nauczycieli, zielone szkoły/półkolonie powiązane z zajęciami edukacyjnymi, festiwale naukowe, konferencje, spotkania z mieszkańcami - to wszystko realizowane jest w ramach projektu.

Szeroki wybór materiałów dla pedagogów oferuje natomiast Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu. W zabytkowym budynku znajduje się istny skarb – przebogaty zbiór literatury. Dostęp do niej jest łatwy, choćby dzięki funkcjonującemu w bibliotece systemowi Aleph czy dzięki udziałowi biblioteki w Konsorcjum Opolskiej Biblioteki Cyfrowej.

Zdjęcie miejsca nr 1

Plac wodny w Opolu

Zdjęcie miejsca nr 2

Biblioteka Pedagogiczna w Opolu

Zdjęcie miejsca nr 3

Ścieżka edukacyjna w Niwkach