KILKA SŁÓW WSTĘPU

Miasto w województwie podkarpackim, położone na Podgórzu Rzeszowskim, nad Mleczką, dawniej było siedzibą magnaterii polskiej. Prywatne miasto szlacheckie zostało lokowane w 1393 roku z polecenia Władysława Jagiełły.

Oprócz tego król nadał nowemu miastu liczne przywileje, których mogły mu pozazdrościć wszystkie inne. Co poniedziałek na przykład na rynku odbywał się specjalny targ. Kupców zwolniono z opłat na rzecz właściciela, a miejscowym i obcym rzemieślnikom pozwolono na pełną swobodę podczas sprzedaży swoich wyrobów, co w innych miastach było mocno utrudnione.  Przeworsk został również wyjęty spod jurysdykcji sądowej i władzy urzędników królewskich. To, oraz położenie na przecięciu ważnych szlaków handlowych sprawiło, że Przeworsk szybko stał się centrum życia gospodarczego regionu.

Miasto ewoluowało przeżywając wzloty i upadki. Dawną świetność przywrócił mu XIX wiek, a dokładniej jego końcówka. Pomnik króla Jagiełły z 1910 roku jest jej manifestacją. Piętnaście lat wcześniej powstała bowiem w mieście prężna cukrownia, zbudowano dworzec kolejowy i stworzono nowe połączenia. Na przełomie XIX i XX w. postawiono budynek tzw. Starej Poczty, eklektyczną kamienicę Kasy Zaliczkowej, czy neogotycką Miejską Szkołę Męską. Wtedy też urządzono chodniki, utrwalono nawierzchnie ulic, wykonano nową kanalizację, ulice oświetlono zaś latarniami naftowymi.

Zdjęcie miejsca nr 1

Ratusz na Rynku

Zdjęcie miejsca nr 2

Zajazd Pastewnik

Zdjęcie miejsca nr 3

Ratusz nocą