Karol Papa Musioł

Urodził się w 1905 r. w Bierdułtowach pod Rybnikiem. Ale to Opole, do którego trafił w 1952 roku, stało się jego miastem i prawdziwym domem. Przez 13 lat był tu przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej, a od dziesięcioleci jest dla Opolan symbolem dobrego gospodarza. 

Gospodarza, który swego miasta doglądał chodząc po ulicach i rozmawiając z ludźmi. M.in. dlatego do dziś mówi się o nim najczęściej „Papa” Musioł, a mieszkańcy wciąż zgłaszają mu sprawy do załatwienia, wrzucając listy do teczki, którą pomnikowy „Papa” ma pod ręką.Karol Musioł był inicjatorem organizacji „Dni Opola”, a przede wszystkim znanego wszystkim Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej, który odbywa się w Opolu od 1963 roku. Za jego sprawą ruszyła też budowa opolskiego Amfiteatru Tysiąclecia, w którym odbywają się festiwale, czy Opolskiej Szkoły Muzycznej. Za swoją aktywność wielokrotnie honorowany był odznaczeniami państwowymi. A zupełnie niedawno został wybrany przez mieszkańców miasta Opolaninem 800-lecia. Zmarł 21 marca 1983 r. Pochowany został na opolskim cmentarzu na półwsi. Jego pomnik autorstwa opolskiego artysty Wita Pichurskiego odsłonięty został w 2008 r. Stanął on w centrum miasta, tuż obok malowniczego Kanału Młynówka, Klubu Towarzystwa Przyjaciół Opola znanego dziś jako „Musiołówka”, naprzeciwko kościoła oo. Franciszkanów. Opodal znajduje się budynek dawnej Rejencji Opolskiej, w której dziś mieści się urząd wojewódzki, a nad tym budynkiem góruje słynna Wieża Piastowska.

Karol Papa Musioł
Pomnik Papy Musioła  Opolu przy Żółtym Mostku nad kanałem Młynówka

Visit Social media:

Share Social media:

How it working

Aby posłuchać historii pomników w ramach projektu „Poznaj historię” należy wykonać kilka prostych czynności. Poniżej przedstawiamy krótką „instrukcję obsługi” - krok po kroku, tak aby w miarę prosto przedstawić Państwu sposób dotarcia do minisłuchowisk.

KROK 1

Trzeba mieć smartfon z aparatem fotograficznym. Obiektyw aparatu należy skierować w kierunku tabliczki informacyjnej znajdującej się tuż obok pomnika. Poniżej pokazujemy widok samej tabliczki oraz przykładowego jej umiejscowienia przy pomniku Karola Musioła w Opolu.

KROK 2

Po skierowaniu aparatu smartfona na kod QR znajdujący się w prawej części tabliczki na aparacie pojawi się ekran powitalny aplikacji, a następnie ekran z nazwą, zdjęciem pomnika i przyciskiem „START”.

KROK 3

Przycisk „START” uruchamia proces odtwarzania minisłuchowiska.
Następne kroki podpowie nam smartfon po wysłuchaniu historii lub przerwaniu jej odtwarzania. Prosimy o obserwowanie ekranu smartfona!

KROK 4

Inne dostępne opcje: krótka informacja o pomniku, autorze tekstu oraz nagrania, wykaz innych pomników w mieście objętych projektem "poznaj historię", mapka pomników do pobrania, film oraz linki do mediów społecznościowych.


Chciałbyś wdrożyć projekt również w swoim mieście?

Contact

Partnerzy projektu

Realizacja projektu „Poznaj historię” w każdym z miast wymaga zaangażowania wielu ludzi: programistów, grafików, autorów tekstów, aktorów, realizatorów dźwięku czy osób koordynujących całe przedsięwzięcie. To dzięki nim powstał te projekt.

Naszą ambicją jest, aby jego zasięg stale się rozszerzał. Dlatego dziękujemy obecnym partnerom i zapraszamy kolejne miasta, instytucje oraz firmy i osoby prywatne do współpracy!


Chcesz zostać naszym Partnerem projektu, pomnika?

Contact

Contact

Jesteś zainteresowany wdrożeniem projektu w swoim mieście? Chcesz więcej wiedzieć? Chcesz poznać szczegóły? Napisz do nas, zadzwoń! Skontaktujemy się z Tobą, umówimy na spotkanie. Przygotujemy dla Ciebie materiały i ofertę.