Akweny Opolszczyny

Większość wody w naszych miastach pochodzi z ujęć głębinowych. Część jednak pochodzi z rzek, m.in. z Odry. Jej ułożenie sprawiło, że zyskała miano najdłuższej śródlądowej drogi wodnej w Polsce. I jeszcze do niedawna spełniała swoje zadanie.

Niestety w wielu miejscach rzeka spłyciła się, co uniemożliwiło żeglugę. Przez szkodliwą działalność człowieka Odra utraciła też tytuł najrybniejszej rzeki w całej Europie! Na szczęście od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku zbudowano wiele oczyszczalni i stan wody stale się poprawia.

Dzięki jeziorom i zbudowanym na nich śluzom i tamom reguluje się natomiast pozom wody w rzekach. Na odpływach dużych jezior stawia się także elektronie wodne. Na polszczyźnie największymi jeziorami są: jezioro Turawskie, Otmuchowskie i Nyskie.

Jezioro Duże w Turawie to ulubione miejsce wypoczynku Opolan. Powstało blisko 100 lat temu na terenie wyrobiska żwiru. Jest to obszar specjalnej ochrony ptaków. Ornitolodzy zaobserwowali tu wiele rzadkich gatunków, takich jak jak brodziec żółtonogi czy biegus wielki.

Jezioro Otmuchowskie zawiera ponad 130 milionów metrów sześciennych wody. Spełnia ono funkcję głównie retencyjną, czyli chroni okoliczne tereny przed powodziami. Stoi tam też elektrownia wodna. Jezioro ma 20 kilometrów kwadratowych powierzchni i jest głębokie na 18 metrów. Cały wschodni brzeg to najdłuższa w Polsce zapora o długości około 6,5 kilometra. Zachodni brzeg pokrywają tereny dzikie, gdzie występują rzadkie gatunki ptaków i ryb.

Jeziora Nyskie to najmłodszy z wymienionych przez nas akwenów, bo powstały na początku lat 70. ubiegłego wieku. Jego Północno-wschodni brzeg jest piaszczysty, tworząc naturalne plaże. Wzdłuż brzegu ciągną się liczne ośrodki wczasowe oraz porty jachtowe. W Jeziorze Nyskim pływa wiele gatunków ryb. Najpopularniejsze to sandacz, szczupak, okoń i leszcz.  Zbiornik upodobały sobie także liczne gatunki przelotnych ptaków wodnych i błotnych między innymi dzikich kaczek i gęsi. Ptaki te tworzą często wielotysięczne stada. Z tego względu uznano jezioro za ostoję ptactwa wodnego o randze europejskiej. Warto nadmienić, że z brzegów akwenu roztacza się przepiękny widok na Góry Opawskie i Czeskie Rychlebskie Hory.

Akweny Opolszczyny
Plac z urządzeniami wodnymi przy ulicy Dubois w Opolu

Visit Social media:

Share Social media:

How it working

Aby posłuchać historii pomników w ramach projektu „Poznaj historię” należy wykonać kilka prostych czynności. Poniżej przedstawiamy krótką „instrukcję obsługi” - krok po kroku, tak aby w miarę prosto przedstawić Państwu sposób dotarcia do minisłuchowisk.

KROK 1

Trzeba mieć smartfon z aparatem fotograficznym. Obiektyw aparatu należy skierować w kierunku tabliczki informacyjnej znajdującej się tuż obok pomnika. Poniżej pokazujemy widok samej tabliczki oraz przykładowego jej umiejscowienia przy pomniku Karola Musioła w Opolu.

KROK 2

Po skierowaniu aparatu smartfona na kod QR znajdujący się w prawej części tabliczki na aparacie pojawi się ekran powitalny aplikacji, a następnie ekran z nazwą, zdjęciem pomnika i przyciskiem „START”.

KROK 3

Przycisk „START” uruchamia proces odtwarzania minisłuchowiska.
Następne kroki podpowie nam smartfon po wysłuchaniu historii lub przerwaniu jej odtwarzania. Prosimy o obserwowanie ekranu smartfona!

KROK 4

Inne dostępne opcje: krótka informacja o pomniku, autorze tekstu oraz nagrania, wykaz innych pomników w mieście objętych projektem "poznaj historię", mapka pomników do pobrania, film oraz linki do mediów społecznościowych.


Chciałbyś wdrożyć projekt również w swoim mieście?

Contact

Partnerzy projektu

Realizacja projektu „Poznaj historię” w każdym z miast wymaga zaangażowania wielu ludzi: programistów, grafików, autorów tekstów, aktorów, realizatorów dźwięku czy osób koordynujących całe przedsięwzięcie. To dzięki nim powstał te projekt.

Naszą ambicją jest, aby jego zasięg stale się rozszerzał. Dlatego dziękujemy obecnym partnerom i zapraszamy kolejne miasta, instytucje oraz firmy i osoby prywatne do współpracy!


Chcesz zostać naszym Partnerem projektu, pomnika?

Contact

Contact

Jesteś zainteresowany wdrożeniem projektu w swoim mieście? Chcesz więcej wiedzieć? Chcesz poznać szczegóły? Napisz do nas, zadzwoń! Skontaktujemy się z Tobą, umówimy na spotkanie. Przygotujemy dla Ciebie materiały i ofertę.