KILKA SŁÓW WSTĘPU

Trud pracy górniczej znały całe pokolenia mieszkańców Czeladzi. Od drugiej połowy XIX wieku, aż po koniec lat 90-tych XX wieku działały tu bowiem kopalnie węgla kamiennego „Czeladź” i „Saturn”. A dzielnica Piaski, jedna z najbardziej niezwykłych, poprzemysłowych dzielnic w Polsce, powstała dla pracowników kopalni Czeladź.

Rozwój kopalni spowodował rzecz jasna rozwój osadnictwa. Powstawały górnicze osiedla z całą bogatą infrastrukturą.

Zabytkowe dziś górnicze osiedle w dzielnicy Piaski, jeszcze w połowie XIX wieku było piaszczystym, pokrytym rzadkim lasem terenem. Ziemią niczyją, która dopiero z odkryciem pokładów węgla zaczęła się zamieniać w osadę. Jego rozkwit przypadł na początek XX wieku, gdy kopalnię przejęło Towarzystwo Bezimienne Kopalń Węgla z kapitałem francuskim. To wtedy zaczęto tu budować domy dla górników i urzędników zatrudnionych w kopalni.

Najbardziej reprezentacyjnym był pałac dyrektora Victora Viannay’a, zbudowany z szarego kamienia z charakterystycznym, geometrycznym fryzem, znajdujący się przy obecnej ulicy Sikorskiego. Wszystkie budynki mieszkalne, także te dla robotników, były zelektryfikowane.

Dziś, w dawnych pokopalnianych budynkach, w oprawie niezwykłej, industrialnej architektury, której dodano nowego blasku, funkcjonuje jedna z najprężniej działających jednostek kultury. W urzekających wnętrzach poprzemysłowej wizytówki Czeladzi, pełnych ducha przeszłości, prowadzona jest działalność artystyczna i społeczna. Od 2010 roku galerię włączono do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, a od 2016 roku do Muzeum Saturn w Czeladzi.

Zdjęcie miejsca nr 1

Czeladź z lotu ptaka

Zdjęcie miejsca nr 2

Czeladź śpiewa - festiwal

Zdjęcie miejsca nr 3

Park Grabek