Najważniejsze świątynie Kożuchowa

Kożuchowski kościół pod wezwaniem Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny wybudowano w połowie XIII wieku jako skromną, jednonawową, kamienną świątynię, którą w 1339 roku zniszczył wielki pożar.

Odbudowano ją, a przy okazji powiększono. W kolejnym stuleciu dobudowano zakrystię, kaplicę i nawę boczną, a po następnym pożarze w 1554 roku podwyższono mury prezbiterium, zrównując je z murami naw. Niewielka, ale wyjątkowej urody Kaplica Grójcowa powstała w 1725 roku.

W świątyni warto zobaczyć 23-głosowe organy z 1840 roku. To dzieło mistrza Ludwiga Hartiga z Nowej Soli, zupełnie niedawno gruntownie wyremontowane. Warto też zwrócić uwagę na ambonę z 1681 roku, ozdobioną między innymi scenami z  Nowego Testamentu; na XVIII-wieczny ołtarz główny, z którego dwóch stron umieszczono starsze od niego obrazy: „Ofiarowanie w świątyni” i „Chrzest Jezusa w Jordanie” namalowane przez lokalnego malarza Georga Lichtenfelsa Starszego zwanego przez regionalistów kożuchowskim Rubensem. Ale przede wszystkim trzeba zobaczyć mistyczną Pietę, jeden z najcenniejszych obiektów w kożuchowskim kościele.

W Kożuchowie znajduje się też późnogotycki kościół pod wezwaniem Świętego Ducha z drugiej połowy XIII. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1321 roku. Zbudowany został jako kościół szpitalny, z kamienia polnego i cegły. Na początku był prostą budowlą, z jedną nawą i prezbiterium. Przebudowano go w XV wieku, nadając styl gotycki. Dobudowano niewielką zakrystię i sklepienie sieciowe nad nawą. Kolejne rozbudowy i remonty miały miejsce jeszcze w XVIII i XIX wieku. Niestety, podczas tej ostatniej nową elewacją przykryto XIII-wieczne mury kamienne, z których zbudowano świątynię.

Wnętrze jest barokowe, a szczególnie wart uwagi jest znajdujący się w kościele obraz św. Wawrzyńca z XVIII wieku, na którym jest przedstawiona panorama Kożuchowa z tamtego okresu. No i na pewno warto zajrzeć do lapidarium rzeźby nagrobnej, które znajduje się naprzeciwko kościoła, na dawnym cmentarzu ewangelickim.

Najważniejsze świątynie Kożuchowa
Kościół pod wezwaniem Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny

Visit Social media:

Share Social media:

How it working

Aby posłuchać historii pomników w ramach projektu „Poznaj historię” należy wykonać kilka prostych czynności. Poniżej przedstawiamy krótką „instrukcję obsługi” - krok po kroku, tak aby w miarę prosto przedstawić Państwu sposób dotarcia do minisłuchowisk.

KROK 1

Trzeba mieć smartfon z aparatem fotograficznym. Obiektyw aparatu należy skierować w kierunku tabliczki informacyjnej znajdującej się tuż obok pomnika. Poniżej pokazujemy widok samej tabliczki oraz przykładowego jej umiejscowienia przy pomniku Karola Musioła w Opolu.

KROK 2

Po skierowaniu aparatu smartfona na kod QR znajdujący się w prawej części tabliczki na aparacie pojawi się ekran powitalny aplikacji, a następnie ekran z nazwą, zdjęciem pomnika i przyciskiem „START”.

KROK 3

Przycisk „START” uruchamia proces odtwarzania minisłuchowiska.
Następne kroki podpowie nam smartfon po wysłuchaniu historii lub przerwaniu jej odtwarzania. Prosimy o obserwowanie ekranu smartfona!

KROK 4

Inne dostępne opcje: krótka informacja o pomniku, autorze tekstu oraz nagrania, wykaz innych pomników w mieście objętych projektem "poznaj historię", mapka pomników do pobrania, film oraz linki do mediów społecznościowych.


Chciałbyś wdrożyć projekt również w swoim mieście?

Contact

Partnerzy projektu

Realizacja projektu „Poznaj historię” w każdym z miast wymaga zaangażowania wielu ludzi: programistów, grafików, autorów tekstów, aktorów, realizatorów dźwięku czy osób koordynujących całe przedsięwzięcie. To dzięki nim powstał te projekt.

Naszą ambicją jest, aby jego zasięg stale się rozszerzał. Dlatego dziękujemy obecnym partnerom i zapraszamy kolejne miasta, instytucje oraz firmy i osoby prywatne do współpracy!


Chcesz zostać naszym Partnerem projektu, pomnika?

Contact

Contact

Jesteś zainteresowany wdrożeniem projektu w swoim mieście? Chcesz więcej wiedzieć? Chcesz poznać szczegóły? Napisz do nas, zadzwoń! Skontaktujemy się z Tobą, umówimy na spotkanie. Przygotujemy dla Ciebie materiały i ofertę.